Darmowa dostawa od 199zł.

Polityka prywatności

Strona główna » Polityka prywatności

Administrator Danych

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem serwisu jest Jakub Golubiński, 13-100 Nidzica, ul.Rataja 9/26, NIP 6762592781, REGON 388196063 (dalej: „Administrator” albo „My”).  Email: mimlloashop@gmail.com , 

Jako administrator danych pragniemy poinformować w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także poinformować w jaki sposób chronimy Twoją prywatność.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w następujących celach:

    Realizacji usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej tj. sprzedaży biżuterii i przyjmowania zamówień indywidualnych (art. 6 ust 1 lit b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń, liczonych od chwili usunięcia konta w serwisie lub zrealizowania usługi. Podanie danych jest konieczne celem rejestracji konta i/lubi realizacji usługi.

    Realizacji ciążących na nas obowiązkach prawnych, w szczególności podatkowych i skarbowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji ciążących obowiązków prawnych.

    Ochrony i egzekucji naszych roszczeń, co stanowi nasz prawnie usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ich wygaśnięcia.

    Udzielenia odpowiedzi na pytania zadane drogą email lub telefonicznie co stanowi nasz prawnie usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne jednakże konieczne celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

    Marketingu i promocji produktów co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne jednakże konieczne celem otrzymywania newslettera.

    Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony poprzez wykorzystywanie plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Cookies mogą zostać zablokowane przez użytkownika za pośrednictwem przeglądarki. Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.

Jeżeli jesteś naszym kontrahentem dodatkowo, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

    Realizacji zawartej umowy, oraz ochrony naszych roszczeń (art. 6 ust.1 lit b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy lub wygaśnięcia roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy.

    Weryfikacji Twojej tożsamości w publicznych rejestrach i kontaktowania się w sprawach dotyczących  wykonania Umowy jako naszych  prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit b i f RODO).

Komu udostępniamy dane?

    Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia danych, w szczególności dostawcom usług IT / hostingowych, usług marketingowych, płatności a także osobom przez nas upoważnionym tj. pracownikom i współpracownikom.

    Zewnętrznym administratorom danych, np. radcy prawni i adwokaci, operatorzy pocztowi, dostawcy usług płatniczych.

Jakie przysługują Ci prawa?

    Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia),

    Prawo do sprostowania danych osobowych, w tym ich poprawianie (art. 16 Rozporządzenia),

    Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),

    Prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

    Prawo do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora  (art. 20 RODO)

    Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

    Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora (art. 21 RODO)

    W przypadku uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jakie informacje zbieramy za pomocą cookies?

    -adres IP urządzenia z którego korzysta użytkownik

    -typ urządzenia

    -czas przebywania na stronie

    -podjęte  czynnościach na stronie

    -lokalizacja z której dokonywane jest połączenie.

Scroll To Top
  • Menu
Zamknij

Koszyk 0

Zamknij

Koszyk jest pusty!

Kontynuuj zakupy

Użyj kodu, aby otrzymać 10 zł zniżki za szybki zakup! Kup w ciągu 10 minut.

szybkie10

Kod wklej na stronie zamówienia

Prezent dla Ciebie!